Bestyrelsesmøde 3/1 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 3/1-2011

1 : Til stede er Per, Hanne ,Inge og Claus.

2 : Dagsorden er godkendt af alle.

3 : Motionscenteret får lavet en turnus ordning med instruktørerne, så det bliver nemmere at få en prøvetime. Der bliver også tilbudt kursus til instruktører. Fyraftens møde om vagtplan og div. Med instruktører den 11/1-2011. Der bliver også købt værdibokse som bliver sat op i lokalet.

4 : Halbooking. Virker og folk har kunnet betale med dankort. Der bliver sammen kørt med holdlisterne og indbetalingerne via systemet. De sidste holdlister bliver kaldt sammen og ajourført.

5 : Hegns festen  mangler en dato J

6 : Visionsdag den 6. februar bliver rykket til Kl. 10 i stedet for Kl. 9

7 : Møde med instruktører og udvalgsmedlemmer den 9 februar Kl. 19 i X-Huset . Tema om forholdet mellem trænere/ instruktører og brugere / medlemmer. Vi vil også fortælle om vores visioner for foreningen og høre jeres ideer.

8 : Broby if /skolen lokaler for sæsonen 2011 / 2012. Da vi ikke ved hvilke lokaler vi kan leje på skolerne, bliver det et punkt på dagsordenen den 9 Feb.

9 : Generalforsamlingen den 3 maj. Bliver holdt i hallens cafeteria Kl. 19.30 efter fællesspisning på skolen i Brobyværk.

10: Nyt til hjemmesiden og 3 halvleg. Generalforsamling og gymnastik afslutning med mad fra BIF folkene ligesom sidste år.

11: Punkter til næste møde. Lokaler, leje, kontingent opkrævning, rykkere.

12: Evt. Foto op af bestyrelsen i hallen