Bestyrelsesmøde 13/12 2010

1: Tilstede er Inge, Hanne, Per, Klaus og Claus

2: Dagsorden godkendt !
3: Spinning fungerer i klubhuset i Nr Broby og instruktørerne er glade for løsningen med at cyklerne står et fast sted.
4: Motions center ? venter stadig på svar angående byggeri ! men håber på en løsning inden længe. Der vil blive invisteret i en reol til værdier så de kan låses inde. Instruktør kursus bliver først i marts. De personer der har meldt sig som instruktører bliver indkaldt til møde så vi kan få lavet en turnus ordning.
5: Halbooking fungerer og det nye nøglebrik system virker fint og der bliver sat overvågning op inden længe i motionscenteret.
6: Hjerte starter kursus gik fint og instruktøren var rigtig god og fik fat i folk og der vil blive holdt et opfølgende kursus en gang om året.
7: Zumba vil gerne have et nyt musikanlæg kniber med at det gamle virker hver gang og spille højt nok, så det bliver der kigget på af Klaus.
8: Angående Herre senior håndbold er der nået til enighed i bestyrelsen, som bliver meddelt til Thomas.
9: Reklame skilte i hallen, kommer til at koste 1500 kr. om året og sponsorer skal selv betale deres tryk !
10: Hanne har styr på størrelser og til hvem der skal gives til og de kan afhentes i hallen på et nærmere givet tidspunkt.
11: Nyt til hjemmesiden, kom i form efter julens glæder med  løb zumba, spinning og motions centeret.
12: Punkter til næste møde er opfølgning på kontingent, visionsdag søndag den, 6 Feb. 2011, lave mad i mad klubben i V.H.
13: Bestyrelses møder 2011 fra kl. 17 til 20 datoerne er 3/1 + 14/2 + 15/3 + 13/4 generalforsamling 3 maj i Brobyværk hallen.