Bestyrelsesmøde 20/9 2010

Referat af bestyrelses møde den 20/9 2010

1. Dagsorden godkendt

2. Der bliver arbejdet med et tilbud til lokale virksomheder om et medlemskab til motions centeret til deres medarbejdere som julegave. Per og Claus laver et udkast til et brev.

3. Per har været på et mindre kursus i hal booking systemet og er klar til at begynde med at bygge det op. Badminton kommer dog ikke med lige med det samme.

4. Brunch med div. Instruktører og udvalg gik godt og der var en god stemning, samtidig med at der kom nogle nye ideer til.

5. (H)egnsfesten bliver evalueret og der bliver snakket om hvordan det kommer til at foregå næste år.

6. Der bliver mulighed for at komme på nye gåture i løbet af de kommende måneder.

7. Man kan komme på kursus i brug af den hjerte starter der kommer fra Tryk fonden.

8. punkter til næste møde er køre penge, nyt til tredje halvleg og hjemmesiden, (h)egnsfest 2011 og evt.

9. Næste møde er den 12 oktober 2010 i X-Huset kl. 17.00