Bestyrelsesmøde 25/8 2010

1. Zumba, der bliver lavet 10turskort til 270kr og valgt en til at tage i mod penge og stille musikanlæg frem, en der går til det alligevel!

2. Motionscenteret, der er blevet bestilt ny ting for ca 50,000kr, der bliver malet færdig når Klaus er klar og der bliver købt lamper til mellemgangen og nye planter til rummet. Der er 3 der har tilbudt at uddanne sig til instruktører. Der bliver bestilt brik system til centeret og er fælles med hallen.

3. Halbooking, Per tager nogle timer og bliver sat ordentligt i gang med systemet, booking systemet bliver sat i gang i løbet af efteråret.

4. Brunch,Søndag den 12 september kl. 9 til kl. 12 bliver der lavet en formiddag for alle udvalg og instruktører, for at snakke om fremtidige visioner og sammen arbejde på kryds og tværs! Inge laver en dagsorden der bliver sendt ud hm.

5. (H)egnsfest bliver evalueret og der bliver kaldt til møde om næste års fest i Vester Hæsinge. Resultatet for festen bliver lagt ud når der talt endeligt op.

6. Broby IF. Afholder en strategidag en gang efter nytår.

7. Næste møde 20/9 jkl17. i X-Huset

8. Punkter til næste møde. Ting til tredje halvleg, hjertestarter, motionscenter som julegave til firmaer, gå ture og nye billeder af bestyrelsen.