Bestyrelsesmøde 15/4 2010

1. Velkommen

Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Økonomi – status på indtægter og udgifter

Gennemgået.

4. Instruktørløn – beslutning klar til mødet den 22. april

Oplæg drøftet, med div. justeringer besluttet.
Hanne reviderer oplæg til møde den 22/4.

5. Opsamling på møde med Motionscenterudvalg
På mødet blev det besluttet, at centret skal males og gøres mere indbydende. Dette står hallen for. Der skal desuden sættes nyt spejl op, det ser Claus på. Der er ønske om et nøglesystem, således åbningstider kan udvides og det er mere fleksibelt for medlemmerne. Per undersøger muligheder. Maskiner gennemgås og der ses på indkøb af løbebånd og romaskine (TH undersøger muligheder).
Antallet af instruktører skal udvides, flere er under uddannelse og der annonceres efter nye, der kan være interesserede.

6. Oprydning/opbevaring papirer
 fra tidl. forening
Inge ser på det og kontakter tidligere formand for VHIF.

7. Mødet den 22. april

Pt. ikke nok tilmeldinger, der sendes rykker ud.
Program:
– Velkomst
– Foredrag: Når ulykken sker på dit hold
– Spisning, Hanne
– Nyt fra bestyrelsen:
– Instruktørløn mv., Hanne
– Økonomien, overvejelse vedr. indtægter, frivilligt arbejde, Per
– Sæsonprogram, bidrag fra udvalg, Ole

8. Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ordstyrer skal findes (Ole)
Indkaldelse udsendes i nyhedsbrev, lægges på hjemmeside (Ole) samt opslag i Brugsen (Ole) og Spar (Claus).

9. Håndbold og strategi for fortsat udvikling

Inge aftaler møde.

10. Annoncering af vandreture den 9/5 og 13/6
Udkast fra Hanne og Ole præsenteret og godkendt.
Der laves omtale i 3. Halvleg, udsendes pressemeddelelse, elektronisk nyhedsbrev samt opslag i Brugsen og Spar og Brobyværkhallen (Ole).

11. Årsmøder i udvalg – status

Drøftet.

12. Næste års idrætsprogram, samt nye tiltag som 
fx Zumba,
løb, vandreture, halbooking, ”Egnsfesten”.

Program laves efter samme rammer som sidste sæson.

13. Information omkring ”Egnsfest” for Vester Hæsinge & Brobyværk den 21. august.

Motionsløb, spinningkonkurrence, ”Køb-en-nøgle”, Børnecykelløb, Brandbil, Bagklapkræmmermarked, halfest, spisning mv.
Arr.: X-Huset i VH, Lokalrådet i Brobyværk og Broby IF.
Vi udsender foreløbig info i nyhedsbrevet samt på www.vesterhasinge.dk

14. Nyt til 3. halvleg

– Info om vandreture (Ole)
– Egnsfest (Claus)
– Gymnastikafslutning (Hanne + Ole)
– Frivillige til halbal (Claus)
– Instruktører søges til motionscentret (Hanne)

15. Skilte/reklamer på og i hallen

Claus er i gang med at undersøge priser mv.
Skilte på facaden skiftes med nyt logo.

16. Punkter til næste møde

Næste ordn. bestyrelsesmøde afholdes 
den 17. maj, kl. 17.30 i X-Huset, foreløbige punkter:
– Konstituering af ny bestyrelse
– Gymnastikprogram
– Kontingenter

17. Evt.

– Børnediskotek, 19/6, 19.00 – 21.30.
– Der holdes møde med hallen primo maj.
– Henvendelse vedr. børneture i Brobyværk skov. Får svar fra Ole og integreres i vores tur-tilbud.
– Henvendelse fra DGI, Hanne indgår i dette.