Bestyrelsesmøde 10/3 2010

Afbud: Per

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Orientering fra møde vedr. harmonisering af ”instruktørløn”, samt vedtagelse af fremtidige rammer. 
Hanne og Inge fremlagde forslag til harmonisering og nye fælles retningsliner for kommende sæson. Drøftes og besluttes endeligt på næste møde.

3. Visioner for Broby Idrætsforening
Forslag revideret. Ole indarbejder ændringer i det endelig visionspapir.

4. Dagsorden/invitation til møde for afslutning for instruktører/kontrollører den 22. april
– Velkomst
– Når ulykken sker – hvad gør du så, foredrag…
– Spisning
– Nyt fra bestyrelsen
Inge sætter dagsorden op, Hanne sender invitationer ud.

5. Dagsorden og indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden den 9/3.
Dagsorden er ifølge vedtægterne, der udsendes senere nyhedsbrev.

6. Vandreturene
Lokalhistorisk Forening vil gerne indgå i et samarbejde, Hanne og Ole holder møde med dem i marts.

7. Kommunikation, herunder 3. Halvleg
– Emner samles ind på næste møde.
– Gymnastikafslutning, nyhedsbrev, 9 hold


8. Punkter til næste møde
– Generalforsamling
– Beslutning vedr. fælles retningslinjer for instruktører
– Kontingent 20/11
– Programfolder for sæson 2010/11 (indhold, deadline, produktion mv.)
– Best. orientering til udvalgene den 22.

9. Evt.
– Inge har ansøgt om hjertestartere (TRYG Fonden). X-Huset mv. er informeret. Vi afventer svar (inden sommer).
– Ny fest: 21/8, info meldes snart ud.
– Der arbejdes på nye tiltag: Løbeafdeling, (Claus) samt Zumba (Hanne).
– X-Huset afholder generalforsamling den 6/4, Hanne deltager.

Ref.: Ole W.