Bestyrelsesmøde 17/2 2010

1. Velkommen

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Økonomi – status på indtægter og udgifter

Foreløbig opgørelse viser nogenlunde balance mellem udgifter og indtægter, bortset fra særlige udgifter forbundet med fusion af de tre foreninger i 2009.
Der er aktuelt min. 470 medlemmer af foreningen.

4. Evaluering af møde med udvalg den 26. januar, samt hvordan får vi afholdt årsmøde?
Udvalgene kører fint. Motionscentret efterlyser lidt hjælp, se nedenfor. Der er nedsat et udvalg til aflønning af instruktører.

5. Hvordan går det med halbooking 
Der arbejdes med at få de sidste detaljer sat op, Per og Ole fortsætter, således det er klar til ny sæson.

6. Nyt til 3. halvleg

Udsat

7. Gå-ture – samarbejde om ruter

Fx V. Hæsinge – Sandholt slot – V. Hæsinge
Brobyværk- Brobygaard-Brobyværk
Ole drøfter idé med Lokalhistorisk For.
Mål: 1 tur før sommerferien. Og ca. 1 x pr. md.

8. Tekst til velkomstfolder

Claus-smed har VH-folder, Ole kontakter ham
Ole laver ”indlægsseddel” og sender til Svend Ellegaard

9. Orientering om forældremøde i håndbold den 28. januar

Godt møde med forældre. Der blev nedsat et nyt ungdomsudvalg og der holdes weekend-arrangement for spillerne i april.

10. Skilte/reklamer på og i hallen

Alle skilte i og uden på hal skal gennemgås.
Dem der er aktuelle skal der opkræves betaling for.
 Dem der ikke er aktuelle, pilles ned.
Claus ordner dette.

11. X-Husets Madklub den 18. marts

Bestyrelsen laver maden, alle fra hele området er velkomne.
Er annonceret i 3. Halvleg, hjemmeside og nyhedsbrev.
Sang, Inge.
(Bestyrelsen mødes kl. 16.00 i X-Huset)

12. Orientering om gymnastikafslutning

Holdes 14. marts, kl. 15.00 i Brobyværkhallen
Program er under udarbejdelse.
Toastmaster/Foto: Ole
Der uddeles OK-Kort Per/Claus

13. Datoer for møder i foråret inkl. generalforsamling 

– 10/3: Ord. best.møde i X-Huset, kl.17.00
– 18/3: Madklub i X-Huset
– 15/4: Ord. best.møde i Brobyværkhallen, kl. 17.00
– 22/4: Afslutning for instruktører, kl. 17.30 inkl. fagligt indslag, holdes i X-Huset. Inkl. bespisning (Hanne).
– 3/5: Generalforsamling, kl.19.00 i år i X-Huset i Vester Hæsinge.
– Der holdes årsmøder omkring 15.april, Hanne og Inge sender mail til udvalg med forslag til punkter, der kan drøftes.

14. Punkter til næste møde
– Visionspapir gøres færdig
– Nyt vedr. vandreture
– Nyt vedr. evt. møde med FC Broby
– 3. Halvleg
Kommende møder:
– Fastlægge program for 2010/11
– Fastlægge prisstruktur for 2010/11

15. Evt.

– Motionscenter:
Bestyrelsen vil tage kontakt med instruktører for udvikling, evt. nye maskiner, istandsættelse samt evt. adgangskontrolsystem.
Skal drøftes med hallen. Per, Inge og Hanne tager kontakt til instruktører samt til Tina Hansen med henblik på et fællesmøde.

– Udvalg vedr. lønninger:
Hanne og Inge tager kontakt