Bestyrelsesmøde 13/1 2010

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi
Opkrævningsblanketter deles ud til alle instruktører, der deler ud til medlemmer.

Håndbold ønsker info om deres økonomi. Per drøfter med dem. 

Per holder møde med Jytte i januar vedr. regnskab.

3. Dagsorden/invitation til den 26. januar, kl.19.00 (VH)

– Hvordan går det med afdelingerne, kort status fra hvert område og evt. idéer til nye aktiviteter for sæson 2010/11.
– Visioner (oplæg præsenteres med mulighed for debat)
– Betaling/ af instruktører; der skal nedsættes arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til fælles retningslinier gældende for kommende sæson.
– Indtægter fra frivilligt holdarbejde: Forslag fra bestyrelsen drøftes: Fordeling, 60/40, andel til holdet skal bruges indenfor ét år og skal bruges til aktiviteter/udstyr relevant for holdet.
– Kommende fælles arr. for instruktører, fx teambuilding, spis som en idrætskvinde (M/K) etc. 
Er der interesse for dette samt idéer til indhold/form
Hanne sender invitation ud i denne uge med tilmelding til Hanne om de deltager eller ej.

4. Hal-booking programmet
Per og Ole har møde med Svanninge Idrætsforening, der har tilbudt at bistå med opsætning af systemet. Vi regner med at systemet er sat op og klar til brug i løbet efteråret.

5. Nyt til 3. Halvleg
– Info vedr. opkrævning
– Spinning kæmpesucces
– Halbal, datoer 2010
– Sundere bliver det ikke, stegt flæsk, styrker hukommelsen! 18. marts.
– OK-kort
– Annoncer, ændres. + evt. ny annonce for Broby IF

6. Tyrolerfest

Der afholdes møde i udvalget i Brobyværk og vi afventer deres beslutning vedr. evt. fest i 2010.
Broby IF overvejer evt. nyt arrangement fælles for de to lokalområder og sammen med Lokalrådet, X-Huset og evt. menighedsrådene, fx en Kultur- og idrætsfestival.

7. Punkter til møde med FC Broby den 2. feb.

– Fælles udfordringer i forhold til kommunen.
– Evt. arrangement for vores instruktører
Inge drøfter med FC Broby

8. Stormøde/forældremøde håndbold den 28. januar 17.45 i Brobyværkhallen

Dagsorden og invitation er klar og udsendes til håndboldforældre samt på hjemmesiden og der laves pressemeddelelse (OW).

9. Datoer for bestyrelsesmøder i foråret 2010
15/2 (VH)
10/3 (BV)

10. Punkter til næste møde
– Status på indtægter/udgifter.
– Gåture, samarbejde, ruter mv.
– Tekst til velkomstfolder (VH-folder, OW indhenter fra HC)
– Skilte/reklamer på og i hallen

11. Evt.
– Mailadresser på medlemmer indtastes til nyhedsbrev (Hanne).
– Halfester, foråret 2010: 6/3 og 17/4.