Bestyrelsesmøde 8/12 2009

 

 1. Velkommen
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 3. Udvikle ”Event & Sponsorer” kontakt til frivillige mv. gøre noget særligt for dem, fx. særarrangement med Chris Mac Donald.
  FMK laver arr. med Chris.

  I stedet kontakter Hanne DGI med henblik på at stykke et godt arrangement sammen for instruktørerne.
 4. Prioritering af punkter fra visionsdagen
  Gennemgået og proriteret. Ole sender revideret oversigt til bestyrelsen.
 5. Halbooking – medlemskontingenter
  Per og Ole har forsøgt at sætte systemet op. Aftaler møde med Svanninge-hallen, der ved, hvordan det sættes op.
  Kontingentopkrævning sker i stedet ved at medlemmer indbetaler på vores konto. Per laver brev der orienterer om dette samt vejledning. Sendes lige efter nytår som ”nytårshilsen”, Inge og Ole laver udkast.
 6. Hjertestarter til udvalgte områder
  God idé. Inge går videre med dette med henblik på evt. hjertestarter i Brobyværk og Vester Hæsinge.
 7. Julegaver – julehilsen
  Claus er på sagen.
 8. Faaborg Midtfyn Kommune arrangement i Kværndrup den 4. februar.
  Godt initiativ, men vi har ikke mulighed for at deltage.
 9. Hjemmeside – betaling
  Nuværende løsning fortsætter.
 10. Evt.
 11. Punkter til næste møde den 13. januar 2010:
   • invitation til den 26/1
   • punkter til 3. halvleg
   • punkter til møde med FC Broby
   • stormøde omkring håndbold