Bestyrelsesmøde 24/11 2009

 1. Velkommen  
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt. Nogle punkter udskydes til næste møde i dec.
 3. Logo – beslutning  og hvad skal vi så sætte i værk?
  Farven beskrives af grafiker (Ole). Logo uden bier anvendes.
  Nyhed meldes ud på hjemmeside + nyhedsbrev + evt. presse.
  Efter jul drøftes tøj mv. hvor logo skal anvendes. Det skal desuden anvendes i Brobyværkhallen (skilite mv.)
 4. Økonomi 
  Per har fået medlemslister fra fleste hold. Opkrævning sker via nyt halbookingsystem (se nedenfor).
 5. Hvordan kommer vi videre med hal – booking programmet
  Enighed om at vi vil bruge systemet. Det skal sættes op hurtigst muligt, (Per og Ole og evt Jytte) inden for 14 dage.
  Instruktørene får brev der udleveres til alle medlemmer, med besked om at de skal oprette sig selv og betale on-line.
 6. Fri kontingenter – gaver til instruktører – gaver til samarbejdspartner?
  Der indkøbes julegave til instruktører med venlig hilsen fra BI.
  Vedr. samarbejdspartnere holder alle øje med rel. personer og vi giver en ”opmærksomhed”, hvor relevant…
 7. Nyt til 3. Halvleg
  Indhold venter til næste nr. i januar.
 8. Medlemslister – hvor mange medlemmer har vi og hvad gør vi med kontingenter?
  Per har fået medlemslister fra fleste hold, Hanne rykker for de to hold + håndbold som pt. ikke har afleveret. Medlemmer lægges ind i halbookingsystemet. Se desuden ovenfor.
 9. Udvikle ”Event & Sponsorer”, kontakt til frivillige mv. gøre noget særligt for dem, fx særarrangement med Chris McDonald.
  Udsat til 7/12
 10. Prioritering af øvrige punkter fra visionsdagen.
  Udsat til 7/12
 11. Fastsætte dato samt tema til en aften med udvalgene.
  26/1 2010 i X-Huset
  Emner: Vores nye halbookingsystem.
  Medlemsreg.
  Status på hvordan det går?
 12. Datoer for ord. bestyrelsesmøder i foråret 2010
  13/1 (Hallen)
  15/2 (X-Huset)
  18/3 (X-Huset), minus best.møde, men vi laver maden!!!
 13. Evaluering af mødet med FC Broby
  Godt og konstruktivt møde. Enighed om at der ikke er et økonomisk mellemværende mellem de to foreninger. Tilsvarende enighed om at udvikle et samarbejde bl.a. med fællesarr. Nyt møde er aftalt til den 2. feb 2010.
 14. Beværtning til møder – hvad bruger vi i bestyrelsen?
  Drøftet. Ordning er passende indtil videre (og ganske beskeden!)
 15. Punkter til næste møde
  * Pkt. 9 og 10 ovenfor.
  * Hjerterstarter i udvalgte områder. Betingelser mv undersøges. Ansøgningsfrist marts 2010 (Inge undersøger)
  * For.ar. i Kværndrup
 16. Evt.
  Den 4. feb. 2010 fejrer FM kommune foreningslivet ved et fællesarr. i Kværndrup. Et par stykker kan deltage. Inge sender inv. rundt. Drøftes på næste møde.