Bestyrelsesmøde 21/10 2009

 1. Velkomst 
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 3. Logokonkurrence
  To forslag er modtaget og begge er gode. Der er ønske om muligt at kombinere elementer fra begge. De to bidragydere kontaktes af henholdsvis Claus og Ole.
 4. Økonomi
  CVR og bankforbindelse nævnes på hjemmesiden. Der bliver mulighed for online-betaling i med nyt bookingssystem, der forventes klar indenfor ca. 1 måned. Betaling for sæson 2009/10 fra medlemmer afventer dette og der informeres om det efterfølgende. Per aftaler møde med Jytte vedr. brug af netbank.
  Der skal findes tidspunkt for demonstration af halbookingsystem, forslag: 11., 18. eller 24. nov. Per tjekker.
 5. Demonstration af nyt bookingsystem
  Udskudt pga. manglende internetadgang.
 6. Møde med Team Broby (håndbold)
  Der har været afholdt et positivt møde. Aftalt, at der spilles halvt hver sted (Allested/Brobyværk). Kontingent går til ”området”, efter hvor medlemmet kommer fra. Der skal laves en skriftlig aftale (Inge laver udkast).
 7. Opfølgning på visionsdagen
  A. Udvikle ”Event & Sponsorer”, kontakt til frivillige mv. gøre noget særligt for dem, fx særarrangement med Chris McDonald.B. Øvrige punkter fra visionsdagen prioriteres på næste møde som hovedtema.
 8. Aktivitetskalender
  3/11: Deltage i madklub i Brobyværk; giv besked til Hanne inden søndag, der tilmelder os.
  Best. medlemmer deltager i idrætsaktiviteter i de næste uger.
 9. Nyt fra udvalgene 
 10. Møde med FC Broby
  Dagsorden mv. drøftet
 11. Pkt. til næste møde
  – 
  Visionsemner drøftes som hovedtema.
  – Nyt til 3. Halvleg
  – Frikontingenter
 12. Evt.
  A. Kommende møde med halbestyrelsen aftalt, holdes inden for den næste uge i Brobyværkhallen.B.Nyt til 3. Halvleg (Ole – > Laurits):
  – Halbal, datoer
  – Frivillige til halbal
  – Spinning, 60 tilmeldt, behov for nye cykler, 4 nye indkøbt.
  – Gåture, gymnastik- hold, stor tilgang, badminton udsolgt i VH, over 500 medlemmer.
  – OK kort fås også til BIF
  Annonce i 3. Halvleg ændres, Ole drøfter med Laurits.