Bestyrelsesmøde 15/9 2009

Deltagere Inge, Hanne, Claus, Per og Ole

1. Evaluering af den 6/9 2009
Mellem 70 og 80 i alt deltog i dagen og særligt var der interesse for at prøve spinning, gymnastik. Enighed om at et markant “trækplaster” havde været godt og dette skal inddrages, hvis/når begivenheden gentages enere.

2. Økonomi 
Det er aftalt at udgiften til det nye booking-system deles med hallen, som det sker andre steder i kommunen. Systemet kan bl.a. bruges til medlemsstyring, kontingent, booking på alle hold mv. Vi er tilsluttet fra 1/11 og målet er at vi får systemet taget i brug meget hurtigt og således at opkrævninger mv for indeværende sæson kan komme med.

Per aftaler møde med vores bogholder, Jytte, således at hun også kan lære systemet.

Der er taget nye skridt til om muligt at øge foreningenes indtægter via hjemmesiden: Der er nu etableret mulighed for, at alle kan bestille OK Benzinkort på hjemmesiden, hvor støtten går til foreningen. Tilsvarende er CBB Mobil og Danske Spil søgt om oprettelse.

Udgift til Kodagramex, skal vi betale? Inge kontakter DGI for vejledning.

3. Regning vedr. petanque
Foreningen har modtaget regning vedr. petanque fra DGI. Inge drøfter dette med Petanque-foreningen i Vester Hæsinge.

4. Håndbold og samarbejde med Allested
Bestyrelsen ønsker at samarbejdet formalisereres og at der samtidig etableres et egentlig håndboldudvalg. Der arbejdes på et møde mellem håndboldudvalg, forældre til ungdomsspillere og bestyrelsen. Inge kontakter Thomas, mulige mødedatoer 28/9 eller 6/10. Claus og Inge deltager fra bestyrelsen i mødet.

5. Samarbejde med FC Broby
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra FC Broby, der ønsker et møde vedr. visioner.
Bestyrelsen ser positivt på dette og Inge kontakter FC Broby med forslag til et fælles møde den 5/10 2009, kl. 19.00 i X-Huset i Vester Hæsinge.

6. Motionscentret
Udvalget har sendt oplysninger om åbningstider, mulighed for instruktør samt priser. Dette er nu offentliggjort på foreningenes hjemmeside.

7. Tyrolerfestens fremtid
Emnet blev kort drøftet, men udskydes til bestyrelsens visionsdag den 27/9

8. Cykler til spinning
Der er stor interesse for at deltage i spinning og derfor mangler der cykler. Det er aftalt, at der indkøbes 4 nye cykler, hvoraf Pedal Tramp velvilligt har tilbudt at betale de 2.

9. Emner til næste møde
Afventer visionsmødet.

10. Evt.
Kommende møder:
21/10, kl. 17.00 Hallen
24/11, kl. 17.00 X-Huset
14/12, kl. 17.00 Hallen
Ref. Ole Worregård