Bestyrelsesmøde 13/8 2009

Deltagere Inge, Hanne, Claus, Per og Ole
1. Siden sidst – bordet rundt
Claus: OK-Benzin overvejer om vi kan blive oprettet og få medlemsordning. OK vender tilbage.
Per: Har aftalt halfester i efteråret (3 stk.) med Ole/hal.
Dagsordener sendes fremover til udvalgene.

2. Velkomstbrochure – program
Flot folder, der præsenterer idrætstilbud og foreningen. Er delt ud i Brobyværk og ca. halvdelen af VH og omegn. Resten følger i løbet af de næste dage.
Der er en enkelt fejl, der rettes i elektronisk nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Informationer formidles løbende via foreningens hjemmeside samt elektronisk nyhedsbrev. I Vester Hæsinge og omegn benyttes desuden 3. Halvleg samt hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk
Informationer til Brobyværk fra foreningen formidles så vidt det er muligt via Lokalrådets hjemmeside (Ole kontakter dem) samt på opslagstavle i Spar og Brobyværkhallen (Claus drøfter med Ole/Hal).

3. Økonomi
Der udarbejdes et samlet budget baseret på bidrag fra udvalgene med frist lige efter efterårsferien. Hvis der er behov bistår bestyrelsen med arbejdet.

4. Økonomi – medlemsprogram

Per deltager i kursus for nyt halbookningssystem den 21/8. Desuden inviteres Ole/hal med.

5. Forberedelse af møde den 17. aug.

Program drøftet og aftalt.

6. Forberedelse af arrangement den 6. september

Claus har aftalt reservation med Ole/hal.

7. Håndbold – samarbejde omkring Team Broby

Der er etableret en del hold i den nye sæson herunder i samarbejde med Alledsted Håndbold AOE. Der skal laves en formel samarbejdsaftale mellem Broby IF og AOE.

8. Planlægning af strategimøde samt kommende møder.

Bestyrelsen holder strategimøde den 27/9 kl. 8.30 i X-Huset.
Inden den 20/9 sendes hvert bestyrelsesmedlem tre punkter til de vigtigste emner/områder vi skal drøfte. Sendes til Ole, der samler og udsender samlet dagsorden.

9. Punkter til næste møde

Næste møder:
21/10, kl. 17.00 Hallen
24/11, kl. 17.00 X-Huset
14/12, kl. 17.00 Hallen
Januar, jule-kom-sammen med ”partner”

10. Evt.


 

Ref. Ole Worregård