Bestyrelsesmøde 29/6 2009

Referat
1. Orientering
Intet
2. Økonomi
Der har været holdt møde med sparekassen samt Jytte Hansen (regnskab).
Sparekassen: Der skabt overblik over alle konti, og Per har adgang til ny samlede konto.
Der skal søges CVR-nr. Per søger om dette.
Sparekassen kender kommunens nye foreningssystem, der er under indkøring og anbefaler dette.
Per har kontaktet kommunen og vi kan komme med fra august/sept.
Per har desuden talt med DGI, dette system er under udfasning.
Beslutning: Kommune-systemet (www.forening.halbooking.dk) anvendes fremover af Broby IF.
Vi søger om at komme på så hurtigt som muligt (aug/sept. – Per).
Jytte Hansen: Vil gerne stå for regnskabet, betaling af regninger, opkrævning, rykkere mv. Indtil videre som forsøg i en periode på 1 år.
3. Tidsplan og vigtigste handlepunkter på kort sigt (resten af 09)
Der søges om optagelse i DGI (Per) samt DHF (Thomas (Inge og Hanne)).
Kontingent (se nedenfor)
Udvalgene i gang (Hanne). Er skolerne reserveret? (Hanne).
Dialog vedr. håndbold (Inge og Hanne kontakter Thomas og holder møde i løbet af sommerperioden (før 17/8)
Nyt logo (konkurrence til efteråret)
Evt. arrangement i efteråret, der markerer den nye forening. Tidspunkt: Starten af sept. (Planlægges endeligt i starten af august, ”Mød din nye forening, holdes søndag den 6/9, scor 5 ud af ti bolde omv.
I sep drøfter bestyrelsen den langsigtede strategi herunder samarbejde med FC Broby.
4. Møde med Hallen vedr. motionscenter (blev afholdt i forlængelse af best. mødet)
Broby IF bakker op om planerne for et ny moderne motionscenter.  Inge Svejdal er fremover Broby IF’s repræsentant i Brobyværkhallen Hallens bestyrelse.
5. Kontakt til udvalgene
Hanne kontakter henover sommeren udvalgene, dels med henblik på forhåndsinfo om mødet for alle udvalg den 17/8 og dels for at vi kan få planlagt den nye sæson. Informationer der hurtigt skal indhentes fra udvalgene er:
– Aktivitet
– Træner
– Tidspunkt
– Kontingent (nogenlunde uændret fra sidste sæson)
Informationerne sendes til Ole med henblik på folder om foreningens tilbud der skal være klar til husstandsomdeling i midten af august.
6. Møde med udvalgene 17. aug.
Mødet handler bl.a om gensidige forventninger, nyt om administrations og halbooking system, bestyrelsens indsatsområder for 2009/10. Drøftes videre på næste best. Møde.
7. Samarbejde med andre foreninger
Lokalrådet: Per deltager i bestyrelsen fremover
X-Huset: Hanne deltager i bestyrelsen fremover
8. Kommunikation
Der er etableret nyhedsbrev på vores hjemmeside, samt lavet omtale af dette og på hjemmesiden for Vester Hæsinge (www.vesterhaesinge.dk).
Ole har holdt med med redaktionen af 3. Halvleg (i Vester Hæsinge). Lederartiklen skrives fremover af formanden for X-huset. Broby-IF har adgang til at få stof med i bladet på samme måde som VHIF tidligere. Indlæg sendes fra bestyrelsen/udvalgene til Laurits Knudsen.
9. Logokonkurrence
Der udskrives en konkurrence i 3 måneder om logoforslag.
Krav: Logo’et skal indeholde foreningens navn samt være uafhængig af hvilke sportsgrene foreningen dækker.
Broby IF forbeholder sig ret til at vælge frit eller forkaste de indkomne forslag.
Præmie: En middag for to på restaurant i lokalområdet.
Ole laver udkast til konkurrence og formidler på hjemmeside samt pressen.
10. Datoer for næste møder
Næste bestyrelsesmøde: 13/8, kl. 17.00 i X-Huset
11. Inventarliste
Udskudt
12. Kontingent
Der bliver ikke væsentlige ændringer i sæson 2009/10. Drøftes og fastlægges endeligt i aug/sept i dialog med udvalgene. Evt. basismedlemsskab, fordele mv. drøftes i forbindelse med strategiarbejdet.
13. Punkter til næste møde
Møde med udvalgene
Inventarliste
Arrangement den 6/9
14. Intet
Ref. Ole