Bestyrelsesmøde 10/6 2009

Referat
Broby IF – Bestyrelsesmøde 10/6 2009, kl. 17.00
Tilstede:        Inge, Per, Claus, Hanne og Ole
Fra kl. 19.30 deltog desuden Niels, Michael og Bent
Ref.:              Ole
——————————————————————————————————————————-
Konstituering
Økonomiudvalgsformand: Per
Kommunikation/Sekretær: Ole
Aktivitet:                              Hanne
Kontaktperson:                   Claus
Bestyrelsens arbejdsform
Inge udarbejder dagsorden senest 5 dage før mødet. Punkter sendes til Inge senest 7 dage før.
Der sigtes på effektive møder, med følgende faste punkter:
 • Orienteringspunkter
 • Udvalgene
 • Økonomi
 • Kommunikation
 • Punkter til næste møde
Bestyrelsen lægger vægt på et højt informationsniveau og dagsordener/referater offentliggøres på hjemmesiden løbende.
Møde mellem bestyrelse og udvalgene
Der arbejdes på et fællesmøde mandag den 17/8 kl. 17.00 Brobyværkhallen. Per kontakter DGI for evt. konsulent-bistand. Mødet skal give mulighed for at bestyrelsen informerer om deres tanker og planer for den kommende tid samt etablere grundlaget for en tæt dialog med udvalgene.
 
Økonomi
Regnskab: Inge drøfter mulighed for bistand med Jytte Hansen.
VHIF regnskab er afsluttet og afleveret af Bent.
Bent har fået stoppet hævemulighed på VHIF bankkonto. Chekhæfte overdraget fra Bent til Per.
VHIF har MEGA-Konto = Højrentekonto.
Desuden en foreningskonto
Håndboldafd. har særskilt konto, kan beholdes, fordi de har girokonto, der passer til.
Michael og Per afslutter snarest regnskaberne for henholdsvis Brobyværk IF samt støtteforeningen. De indsender disse til kommunen, når de er klar samt kopi til bestyrelsen.
Møde med banken afholdes snarest, således at nye tegningskyndige får adgang til foreningens konti. Inge kontakter Sparekassen Faaborg vedr. dette.
Nuværende bankkonti fastholdes indtil videre. Emnet tages op på et kommende møde i efteråret.
Der skal oprettes CVR-nr., der skal knyttes til NEM-konto, vi skal dog ikke momsregistreres.
Per tager kontakt til Anders i DGI vedr. dette.
Fynsk Håndboldforbund: Skal informeres om den nye forening.
Inge kontakter Thomas om dette.
 
Konto i Brugsen: Inge ændrer den.
Konto i Spar: Ændres til Per (Michael har nedlagt den til støtteforeningen).
Der arbejdes med forskellige indtægtskilder. På kort sigt:
* OK-Kort, mulighed for at tegne dette på hjemmesiden, Claus ringer til OK og undersøger dette.
* Pakning af artikler (Claus), drøftes senere.
* Vestfyens Bryggeri
 
Sponsorer skal findes. I udvalg vedr. indtægter. Evt. sponsoraften. Drøftes nærmere på kommende møde.
 
Nøgler til X-Hus og Brobyværkhallen
Brobyværkhallen:               Per har og beholder sin. Der er andre der har nøgler.
Michael undersøgher og melder tilbage til Inge.
Michael afleverer sine nøgler til hallen /Ole.
X-Huset:                             Inge overtager Niels’s nøgle, Erling har den.
 
Møde med X-Huset, Lokalrådet o.a.
Der lægges vægt på hurtigst muligt at få afholdt møder med relevante samarbejdspartnere:
 • Lokalrådet i Brobyværk, 1 plads
 • X-Huset, 1 plads
 • Halbestyrelsen, 1 plads (nedskæres fra 2)
 • FC Broby, vedr. tennis
 • Sparekassen Faaborg
 • Udvalgene
 
Forsikring
Vi har 2-3 forsikringer. De skal sammenlægges til én og nogle opsiges.
Behov for dækning afklares, Per taler med Anders/DGI:
 
Kommunikation
Ny hjemmeside er i gang, findes på www.broby-if.dk. Ole er web-redaktør pt.
Michael har lavet henvisning til den nye hjemmeside.
Der er et booking-modul vedr. spinning, Michael undersøger om det kan flyttes (beder programmør om at kontakte Ole).
Halbooking-modul skal kobles på senere.
 
Indvielse af Multibanen
Sker den 19/6 17.00. Richard Møller Nielsen kommer
Banen indvies
Mad & drikke serveres
De fleste fra bestyrelsen deltager
Michael sender info til medierne og samarbejdspartnere. Afsender er Broby IF, Brobyværkhallen og Sydskolerne.
 
 
Medlemsbase
DGI har program til dette.
Per undersøger evt. mulighed og priser, men undersøger først mulighed hos FMK samt Globus Data (se nedenfor).
 
Halbooking
FM Midtfyn Kommune har system (foreningsprogram), der betaler en del. Brobyværkhallen kan administrere det.
Vi kan kontakte Ewald i FM Kom. Per kontakter ham.
Laves af Globus Data, der desuden har et tilhørende regnskabsprogram. Dette forhører Per sig også om.
 
Medlemslister
Motionscentret: Hanne kontakter Kirsten Lundgaard.
Årets sportsnavn
Eva Andresen har pokal. Udskudt til næste år.
 
Inventar-liste (foreløbig)
Spiritus
Glas
Lyskæder
Slush-Icemaskine (til udlån/udleje, overdrages til udvalg der står for halbal)
Borde-Bænkesæt (til udlån)
 
Kommende møder
Brobyværkhallen har inviteret bestyrelsen til møde vedr. fremtidigt samarbejde samt motionscenter. Mødet holdes den 29/6 2009, kl. 19.00 i hallen.
 
Næste møde, emner
Forberedelse til møde med udvalgene i august:
Klarhed på hvad vi vil på kort sigt
Hvordan vi vil det
Og hvad skal skal der til for at vi når det (hvem gør hvad og hvornår)
Nedsættelse af udvalg vedr. indtægter
Kontingent
Inventarliste (Per/Claus)
Logo-konkurrence?
Kommunikation
Økonomi
Næste møde holdes den 29/6, 17.00 i Brobyværkhallen